2. Використовуйте WebMagic

Основною особливістю WebMagic вимагає дві банки: webmagic-версії {core-} .jar іwebmagic-термопарниє {версія} .jar. Просто додайте їх в дорозі до класів, і ви добре йти.

WebMagic використовує Maven для управління своїми залежностями, але причини ви можете використовувати його без Maven.

results matching ""

    No results matching ""