6.1 Налаштування інфопроводу Pipeline

Коли екстракцію закінчено, ми задіємо Pipeline щоб зберігти результат екстракції. Також можна налаштувати трубоінфопровід, щоб зробити деякі загальні функції. У цьому розділі ми представимо Pipeline, і використаємо два приклади для пояснення, як налаштувати інфопровід pipeline.

6.1.1 Введення трубопроводу

Інтерфейс Pipeline описується так:

public interface Pipeline {

  // ResultItems persiste the result of extract,it is a structure of map
  // The data in the page.putField(key,value) can use the ResultItems.get(key) to get
  /// РезультуючіЕлементи ResultItems сберігають результат екстракції, ця структура map
  /// Дані в page.outField(key,value) (ключ, значення) можна отримати використавши ResultItems.get(key)
  public void process(ResultItems resultItems, Task task);
}

Видно, що Pipeline зберігає дані, які були екстрактовані за допомогою PageProcessor. Це робота, яку можна зробити в PageProcessor. Але чому ми використовуємо Pipeline? Існує кілька причин для цього:

 1. Для того, щоб відокремити модулі. Екстрактція сторінки і процес зберігання даних - етапи роботи павука. З одного боку, окремі модулі можуть зробити структуру коду більш ясним. З іншого боку, ми можемо відокремити процеси, пустити процес в іншому потоці або навіть на іншому сервері.
 2. Функція Pipeline стабільніша, її дуже легко зробити в якості загального компонента. Існує велика різниця між процесами на різних сторінках. Але зберігаються дані майже також, наприклад, зберегати в файл або зберігати в базу даних. Це дуже узагальнено для майже більшості сторінок. Існує багато спільного Pipeline в WebMagic, такі як записи в консолі, зберегти в файлі, зберегти в файлі у форматі JSON.

У WebMagic Spider може мати кілька Pipeline, досить виконати метод Spider.addPipeline(), щоб додати Pipeline. Ці всі Pipeline будуть як процес. Наприклад, ви можете використовувати:

spider.addPipeline(new ConsolePipeline()).addPipeline(new FilePipeline())

Ви можете записати дані на консолі і зберегти у файлі.

6.1.2 Виведення результат в консоль

Щоб ознайомитися з PageProcessor, ми використовуємо GithubRepoPageProcessor як приклад. Маємо частина коду:

public void process(Page page) {
  page.addTargetRequests(page.getHtml().links().regex("(https://github\\.com/\\w+/\\w+)").all());
  page.addTargetRequests(page.getHtml().links().regex("(https://github\\.com/\\w+)").all());
  //save the author, the data will be save in ResultItems finally
  page.putField("author", page.getUrl().regex("https://github\\.com/(\\w+)/.*").toString());
  page.putField("name", page.getHtml().xpath("//h1[@class='entry-title public']/strong/a/text()").toString());
  if (page.getResultItems().get("name")==null){
    //when we set the skip,this page will not be processed by the`Pipeline`
    page.setSkip(true);
  }
  page.putField("readme", page.getHtml().xpath("//div[@id='readme']/tidyText()"));
}

Тепер ми хочемо записати результат в консолі. ConsolePipeline може це зробити.

public class ConsolePipeline implements Pipeline {

  @Override
  public void process(ResultItems resultItems, Task task) {
    System.out.println("get page: " + resultItems.getRequest().getUrl());
    //Iterator all the result,and put it on the console,the "author","name","readme"are all the key,the result is value
    for (Map.Entry<String, Object> entry : resultItems.getAll().entrySet()) {
      System.out.println(entry.getKey() + ":\t" + entry.getValue());
    }
  }
}

Основуючись на цей приклад, ви можете налаштувати свій власний Pipeline. Отримати дані з ResultItems і процес, як ваш власний метод.

6.1.3 Зберігаємо результат в MySQL

По-перше, ми вводимо приклад jobhunter. Це WebMagic інтегрує Spring Framework в роботу пошукача інформацію про завдання. У цьому прикладі також показано, як використовувати Mybatis для збереження даних в базі даних MySQL.

У Java, у нас є багато методів, щоб зберегти дані в базі даних, таких як JDBC, dbutils, spring-JDBC, MyBatis. Ці інструменти можуть робити те ж саме, але їх складність не однакова. Якщо ми використовуємо JBDC, ми повинні отримати дані в ResulrItem та зберегти їх.

Якщо ми використовуємо framework структуру ORM для збереження даних, ми зіткнемося з великою проблемою. Це framework основа всього потрібно чітко визначену модель, але не ключ-значення формату ResultItem. Ми використовуємо Mybatis як приклад для визначення DAO MyBatis-Spring.

public interface JobInfoDAO {

  @Insert("insert into JobInfo (`title`,`salary`,`company`,`description`,`requirement`,`source`,`url`,`urlMd5`) values (#{title},#{salary},#{company},#{description},#{requirement},#{source},#{url},#{urlMd5})")
  public int add(LieTouJobInfo jobInfo);
}

Все, що нам потрібно зробити, це імплементувати Pipeline, щоб об'єднатиResultItem та LieTouJobInfo.

Режим анотацій

У режимі анотацій, існує PageModelPipeline в WebMagic:

public interface PageModelPipeline<T> {

  //give the well processed object
  public void process(T t, Task task);

}

В цей час, ми можемо визначити JobInfoDaoPipeline щоб досягти функції:

@Component("JobInfoDaoPipeline")
public class JobInfoDaoPipeline implements PageModelPipeline<LieTouJobInfo> {

  @Resource
  private JobInfoDAO jobInfoDAO;

  @Override
  public void process(LieTouJobInfo lieTouJobInfo, Task task) {
    //call the MyBatis DAO to save the result
    jobInfoDAO.add(lieTouJobInfo);
  }
}

Основний режим інфопроводу Pipeline

Ми закінчили роботу збереження даних! Але як використовувати оригінальний інтерфейс Pipeline? Це дуже легко! Якщо ви хочете зберегти об'єкт, то ви повинні зберегти дані в якості об'єкта при екстракції його з сторінки.

public void process(Page page) {
  page.addTargetRequests(page.getHtml().links().regex("(https://github\\.com/\\w+/\\w+)").all());
  page.addTargetRequests(page.getHtml().links().regex("(https://github\\.com/\\w+)").all());
  GithubRepo githubRepo = new GithubRepo();
  githubRepo.setAuthor(page.getUrl().regex("https://github\\.com/(\\w+)/.*").toString());
  githubRepo.setName(page.getHtml().xpath("//h1[@class='entry-title public']/strong/a/text()").toString());
  githubRepo.setReadme(page.getHtml().xpath("//div[@id='readme']/tidyText()").toString());
  if (githubRepo.getName() == null) {
    //skip this page
    page.setSkip(true);
  } else {
    page.putField("repo", githubRepo);
  }
}

В Pipeline будемо використовувати

GithubRepo githubRepo = (GithubRepo)resultItems.get("repo");

тоді отримаємо цей об'єкт

PageModelPipeline is also implements from the original Pipeline interface. It combine the PageProcessor. it use the class name as the key and the value is the object.In detail: ModelPipeline.

6.1.4 WebMagic зоготовки для Pipeline

WebMagic може записати результат на консоль, зберегти дані в файл або зберегти у форматі JSON.

Class Опис Remark
ConsolePipeline write to the console the result must implements the toString() method
FilePipeline save the result in the file the result must implements the toString() method
JsonFilePipeline save the data in the file as JSON format
ConsolePageModelPipeline (Annotation mode)write to the console
FilePageModelPipeline (Annotation mode)save the result in the file
JsonFilePageModelPipeline (Annotation mode)save the data in the file as JSON format the field which want to be saved must have the getter method

results matching ""

  No results matching ""