5.1 Написати клас моделі

Наведемо приклад з глави IV, що буде екстрактувати ім'я GitHub проекту, автора та readme інформацію з профілю, таким чином ми визначаємо клас моделі.

public class GithubRepo {

    private String name;

    private String author;

    private String readme;

}

Тут опущені getter та setter методи.

Результатом роботи пошукового роботу буде один чи декілька інстансів (екземплярів) цього класу.

results matching ""

    No results matching ""