5.7 AfterExtractor

Іноді режим анотацій не може задовольнити всі потреби, можливо тоді, буде потрібно написати код, щоб зробити деякі речі, у цьому випадку ми повинні використовувати інтерфейс AfterExtractor.

public interface AfterExtractor {

  public void afterProcess(Page page);
}

afterProcess в кінці метода екстракції, вже після ініціалізації та виклику полів, ви можете прописати деякий код зі своєю спеціальною логікою. По типу, що є у наступному прикладі Постійне використння Jfinal ActiveRecord у пошукачі webmagic - blog:

// TargetUrl mean only the following URL format will be extracted to generate the object model
/// TargetUrl означає - тільки наступного формату URL будуть використані для екстракції та запису у об'ектну модель
// Here is to do a little positive change, '' The default is no need to escape, and the '*' will be automatically replaced with '*', as described URL looked a little uncomfortable ...
/// Ось зроблена невелике позитивне зміна, ''- Значення за замовчуванням не потрібно збрасувати, і '*' буде автоматично замінений на '*', як описано в URL і виглядє трохи незручно ...
// Inherited jfinal the Model
/// Наслідується моделі jfinal 
// Implement AfterExtractor interfaces can perform other operations after filling properties
/// В реалізації інтерфейса AfterExtractor можуть виконуватися інші операції після заповнення властивостей
@TargetUrl("http://my.oschina.net/flashsword/blog/*")
public class OschinaBlog extends Model<OschinaBlog> implements AfterExtractor {

  // Will be automatically extracted with ExtractBy annotation fields and filling
  /// Буде автоматично екстрагувати з анотацією ExtractBy полів і заповнення
  // Default xpath grammar
  /// Синтаксис за замовчуванням Xpath
  @ExtractBy("//title")
  private String title;

  // Extract can be defined syntax Css, Regex, etc.
  /// Екстракт може бути визначений за синтаксисами CSS, Regexp і т.д.
  @ExtractBy(value = "div.BlogContent", type = ExtractBy.Type.Css)
  private String content;

  //Multi labeling drawing result can be a List
  ///Результат, що є множиною екстрактованих значень можуть бути збережені списком List
  @ExtractBy(value = "//div[@class='BlogTags']/a/text()", multi = true)
  private List<String> tags;

  @Override
  public void afterProcess(Page page) {
    //Jfinal property is actually a Map instead of the field, it does not matter, I want to go in filling
    /// Jfinal властивість фактично є мапою Map замість поля, та це не має значення, я хочу їх заповнити
    this.set("title", title);
    this.set("content", content);
    this.set("tags", StringUtils.join(tags, ","));
    //save    /// запис
    save();
  }

  public static void main(String[] args) {
    C3p0Plugin c3p0Plugin = new C3p0Plugin("jdbc:mysql://127.0.0.1/blog?characterEncoding=utf-8", "blog", "password");
    c3p0Plugin.start();
    ActiveRecordPlugin activeRecordPlugin = new ActiveRecordPlugin(c3p0Plugin);
    activeRecordPlugin.addMapping("blog", OschinaBlog.class);
    activeRecordPlugin.start();
    //Start webmagic    // Запуск Webmagic
    OOSpider.create(Site.me().addStartUrl("http://my.oschina.net/flashsword/blog/145796"), OschinaBlog.class).run();
  }
}

Висновок

Режим анотацій в даний час розглядається як кінець презентації WebMagic, модель анотацій фактично повністю заснована на webmagic-core у PageProcessor і інфопроводі Pipeline та реалізація розширення, хто зацікавлений - може повернутися та подивитися на код.

Частково це досягається, але це все ще більш складним, є проблема, якщо ви знайдете деякі деталі коду, прошу відгук до мене.

results matching ""

  No results matching ""