6. Налаштування компонентів

У першому розділі ми посилаємося на компоненти WebMagic. У WebMagic великою перевагою є те, що ви можете налаштувати гнучкі функції компонентів для досягнення мети під свої потреби.

У класі Павука Spider є поля - PageProcessor,Downloader, Scheduler іPipeline. Обовʼязковий PageProcessor повинен бути призначеним при створені павука, інші три компонента можуть бути змінені за допомогою метода сетер setter.

Метод Опис Приклад
setScheduler() Зміна Scheduler spipder.setScheduler(new FileCacheQueueScheduler("D:\data\webmagic"))
setDownloader() ЗмінаDownloader spipder.setDownloader(new SeleniumDownloader()))
addDownloader() Зміна Pipeline,один Spider може мати кілька pipeline spipder.addPipeline(new FilePipeline())

results matching ""

    No results matching ""